Personlig utveckling som ger resultat.

Vi skapar och håller i kurser och program utifrån metoder som vilar på vetenskap, för dig som vill uppgradera din inre mentala relation till dig själv såväl som dina yttre sociala relationer med andra.


 

Kurser och program inom personlig utveckling

Vi kombinerar det mentala med det sociala

Mentala verktyg och metoder

Med tekniker och metoder hämtat från bl.a. kognitiv beteendeterapi och mental träning, förändrar vi tankegångar och begränsande föreställningar till nya fördelaktiga övertygelser och stärker självkänslan och självförtroendet.

– Mental träning

– Kognitiv beteendeterapi (KBT)

– Förändringspsykologi

Social Träning

Genom att förstå beteenden blir det lättare att ändra dem. Genom att öka den sociala förmågan och kompetensen på ett naturligt sätt kan du förbättra dina relationer och din sociala tillvaro tillsammans med andra människor. 

– Beteendevetenskap

– Social kompetens

– Kommunikation

Det här gör vi

Vi hjälper dig i din personliga utveckling

ATT ÖVERVINNA:

  • Låg självkänsla
  • Lågt självförtroende
  • Självtvivel
  • Social ångest
  • Oro

ATT UPPNÅ:

  • Högre självkänsla
  • Högre självförtroende
  • Självkännedom
  • Socialt välbefinnande
  • Mental styrka och motståndskraft

våra aktuella kurser och tjänster

 

Våra kursprogram 2020

Självkänsla & Självförtroende – Distanskurs

En onlinekurs för dig som vill uppgradera din Självkänsla och ditt Självförtroende. Kursen består av videor, mentala verktyg och praktiska övningar och genomförs digitalt via dator, surfplatta eller telefon.

Självkänsla & Självförtroende – Distanskurs

Socialt Självförtroende – Coachingprogram

Ett unikt coachingprogram i Sverige för att övervinna blyghet och sociala utmaningar. I coachingprogrammet går vi igenom både mentala och praktiska aspekter för att stärka ditt sociala självförtroende och din sociala förmåga så att du kan uppnå en större Social Frihet. Läs mer och gör en villkorslös intresseanmälan.

Socialt Självförtroende – Coachingprogram

Skräddarsydda kurser

För företag eller organisationer som har tydliga utmaningar eller önskemål erbjuder vi skräddarsydda kurser utifrån målgruppen och era förutsättningar.

Skräddarsydda kurser – Helhetslösning