Vad är social kompetens?

Social kompetens är något som ofta efterfrågas eftersom det är någonting som behövs för att fungera väl med andra. Men det är även något som behövs för mer specifika mål så som att lära känna någon, skapa förtroende eller övertyga någon.

Social kompetens består egentligen av många egenskaper, men man kan säga att social kompetens kan delas upp lite grovt i tre olika förmågor.

  • Din sociala förmåga att sätta dig in i och förstå sociala sammanhang och situationer
  • Din sociala förmåga att förstå dig själv och andra i en social kontext
  • Din sociala förmåga att kommunicera med andra

PS. Kolla in vår kurs: Maxa din Sociala Kompetens

Din förmåga att sätta dig in i och förstå sociala sammanhang och situationer

En grundläggande egenskap handlar om att kunna förstå olika sociala koder. Det kan vara alltifrån oskrivna sociala regler till kulturella saker som väger in. Men det kan också handla om mer specifika sammanhang så som att ha en förståelse för en viss situation.

– Varför händer det som händer?

– Vad ses som lämpligt att göra i situationen?

Din förmåga att förstå dig själv och andra i en social kontext

Om det första handlar om att förstå sammanhang så handlar det andra om att förstå varför vi gör som vi gör. Genom att lättare kunna förstå och läsa av känslor och beteenden så blir det också lättare att kunna agera på ett bättre sätt för at vi och andra ska må bra och kunna nå fram med det vi vill.

Genom att förstå dig själv och andra blir det lättare att göra dig själv förstådd, att visa empati för andra, samt att kunna skapa genuin kontakt.

Din förmåga att kommunicera med andra

När du väl förstår vad som händer, varför det händer, och lite mer om dig själv och andra i situationen, så handlar den andra delen om din praktiska förmåga att också kunna kommunicera på ett bra sätt. Det vill säga att kunna lägga fram och förklara saker, att använda dig av humor som passar in i situationen eller på något annat sätt kunna nå fram till andra med positiva resultat. Det handlar om din förmåga att till exempel:

  • starta konversationer
  • fortsätta konversationer
  • göra dig förstådd
  • använda dig av humor
  • påverka andra
  • skapa gemenskap
  • ta initiativ

Hur kan man bli mer socialt kompetent? (och få en bättre social förmåga)

Att ha en bra social kompetens innebär alltså en kombination av förmågorna ovan. Ofta har man god social kompetens på ett området, men kanske mindre social kompetens på ett annat område. Till exempel så kanske man har lätt för att förstå sociala sammanhang och för att kommunicera generellt, men i vissa sociala situationer kan det vara svårt att nå fram på ett bra sätt.

För att bli bättre kan du då behöva öva dig i sociala situationer och på så sätt få mer erfarenhet och förståelse – vilket i sin tur ökar din sociala kompetens.

Du kan även lära dig om psykologin bakom olika sociala kontexter och på så sätt få en större förståelse. Det finns även verktyg som lär dig de praktiska bitarna för att stärka din förmåga att kommunicera med andra och nå fram på olika sätt. Vår metod, Socialmetoden®, innehåller en samling just sådana verktyg som ger dig nycklar till praktiska sociala situationer.

Sammanfattningsvis: Om du vill stärka din sociala kompetens måste du stärka din förmåga att förstå dig själv och andra i en social kontext och din förmåga att hantera situationerna på.

Vill du också stärka din sociala kompetens?

Vi har coachingprogram och kurser som hjälper dig att bli mer socialt kompetent. Vi har alltifrån tonåringar till VD:ar på större företag som går våra kurser, där du får lära dig att bli tryggare och modigare i dig själv och att förbättra din sociala förmåga generellt och i specifika situationer.

Kolla in våra kurser nedan.

Kurser för dig som vill stärka din sociala kompetens

Maxa din Sociala Kompetens

En heldag via Zoom där du lär dig effektiva verktyg och metoder för att snabbt maxa din sociala kompetens.

Distanskurs via Zoom - från 4.990 kr

Kurs via Zoom - från 4.990 kr

LÄS MER

Social Coaching

Vill du göra en förändring i din sociala tillvaro? Genom social coaching kan du få rätt hjälp och de verktyg som behövs för att övervinna dina utmaningar och stärka din förmåga att hantera allmänna eller specifika sociala situationer.

Personlig Coaching - från 9.900 kr

Coaching via Distans - från 9.900 kr

LÄS MER

Maxa din Sociala Kompetens

Kursen för dig som verkligen vill uppgradera ditt sociala självförtroende. För dig som vill bli tryggare, modigare och träna upp din sociala förmåga i praktiken.

2 dagar kurs och coaching - från 19.900 kr

Kurs & Coaching - från 19.900 kr

LÄS MER