Den sociala metoden - Socialmetoden®

Våra kurser utgår från både kognitiv teori samt beteendeteori som är starkt kopplat till forskning. Som metod utgår vi främst från KBT, vilket till stor del handlar om att hitta irrationella tankar eller icke-önskvärda beteenden som sedan förändras eller tränas bort.

I de mer praktiska inriktningarna av våra utbildningar använder vi oss även av Socialmetoden®.

Metoden bygger på vetenskapliga psykologiska teorier samt mer praktiska kommunikationsfärdigheter.

Det finns tydliga mönster i mänsklig kommunikation och beteenden, Socialmetoden® belyser och kartlägger dessa mönster samt bryter ner dem till inlärningsbara modeller.

Grunden i Socialmetoden® utgörs av välbeprövade verktyg och som fokuserar på en förstärkning av de tankar och beteenden som får en positiv effekt i praktiken.

Dessa är praktiska metoder som ger konkreta mallar och svar på frågor så som:

  • Vilka tankesätt kan jag komma fram till för att bli mer bekväm och våga mer i sociala situationer?
  • Vilka tillvägagångssätt finns det för att starta interaktioner med andra?
  • Hur bygger jag vidare och fortsätter en konversation på ett naturligt sätt?
  • Hur kan jag ta initiativ i praktiken i olika situationer?
  • Hur skapas genuin social kontakt med andra?
  • Hur får jag bäst fram mitt budskap?

m.fl.

Socialmetoden® är i slutändan en samling verktyg som ger struktur samt konkreta och praktiska svar på praktiska problem och utmaningar.

Genom att använda dessa verktyg får du enkla modeller som förklarar och förenklar annars komplexa beteendestrukturer.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna för mer information.

Vill du också lära dig Socialmetoden®? Ta en titt på våra kurser.

 

Läs mer om våra kurser

Självkänsla och självförtroende

Den här onlinekursen lär dig fundamentala verktyg och tekniker för att stärka din självkänsla och ditt självförtroende.

Onlinekurs i egen takt - från 2.990 kr

Onlinekurs - från 2.990 kr

LÄS MER

Social Coaching

Vill du göra en förändring i din sociala tillvaro? Genom social coaching kan du få rätt hjälp och de verktyg som behövs för att övervinna dina utmaningar och stärka din förmåga att hantera allmänna eller specifika sociala situationer.

Personlig Coaching - från 9.900 kr

Coaching via Distans - från 9.900 kr

LÄS MER

Maxa din Sociala Kompetens

Kursen för dig som verkligen vill uppgradera ditt sociala självförtroende. För dig som vill bli tryggare, modigare och träna upp din sociala förmåga i praktiken.

2 dagar kurs och coaching - från 19.900 kr

Kurs & Coaching - från 19.900 kr

LÄS MER