Få bättre självförtroende

Självförtroende är något som vi ofta får lära oss är bra att ha. Men vad är det egentligen och hur kan du stärka det?

Kort sagt så kan man säga att självförtroende är det förtroende du har för dig själv – alltså hur mycket du tror på dig själv och dina förmågor att klara av något. Ofta kan självförtroendet uttryckas i form av tankar om dig själv eller om en viss aktivitet som i sin tur styr ditt beteende – till exempel om du väljer att göra en viss grej eller om du undviker det.

När självförtroendet är lågt kan det hända att du inte vågar göra det du egentligen vill göra eller helt enkelt undviker saker, aktiviteter eller mål för att du någonstans inte tror att du kommer klara det.

När självförtroendet är högt blir det lättare att våga ta risker, att säga ja till saker och få dig själv till att gå från tanke till handling och få saker gjorda.

Man kan ha ett allmänt bra självförtroende, men också inom en viss sak. Man kan till exempel ha ett bra självförtroende när man ska spela en sport men ett dåligt självförtroende när man till exempel ska prata med främlingar.

För att stärka ditt självförtroende är det främst två saker du behöver göra:

  • Få bättre självförtroende genom att ändra ditt perspektiv och dina tankar om dina förmågor
  • Få bättre självförtroende genom att förbättra dina förmågor (och bli bättre på något)

Bättre självförtroende genom att ändra ditt perspektiv och dina tankar om dina förmågor

Hur du ser på dig själv och dina förmågor är i slutändan det som styr ditt självförtroende. Därför handlar det många gånger om att ändra det synsätt man har på sig själv eller på den där saken som man vill få bättre självförtroende inom.

Ofta styr våra tolkningar av tidigare erfarenheter vårt nuvarande tankesätt. Alltså om du tidigare gjort något som du då tyckte var svårt eller kanske rent av ”misslyckades” med, så kan det sitta kvar självtvivel som styr dina val framöver. Dessa självtvivel blir sedan till ett lågt självförtroende som i sin tur styr ditt beteende. Till exempel kanske du tackar nej eller undviker saker på grund av det låga självförtroendet.

Att bara försöka ändra sitt synsätt och sina tankar om sig själv kan ibland vara svårt om man inte har tillräckligt med praktiska ”bevis” eller verklig erfarenhet som backar upp tankarna. Då kan du behöver gå ut och plocka på dig den erfarenheten och på så sätt få ett bättre självförtroende.

Bättre självförtroende genom att förbättra dina förmågor (och bli bättre på något)

En stor del av vårt självförtroende kopplar vi till saker som vi redan kan eller är någorlunda bra på. När vi känner att vi är bra på något så tror vi även på att vi kommer vara bra på det i framtiden. När vi istället känner att vi inte är bra på något så tror vi oftast att vi inte kommer vara bra på det i framtiden.

Genom att faktiskt bli bättre på något så kan du också stärka ditt självförtroende inom det specifika området. Om du dessutom blir bra på flera områden så kanske du även stärker ditt självförtroende överlag, vilket leder till att du tror på din förmåga att klara av saker generellt. Detta i sin tur gör att du också vågar prova på fler saker eftersom att du ”vet” med dig att du kommer kunna klara av det till slut.

Självförtroendet är lite som en muskel – och precis som man inte föds med stora biceps – så föds man inte heller med ett högt självförtroende – utan man måste träna upp det.

Sammanfattningsvis:

För att få ett bättre självförtroende kan du bland annat behöva träna på att bli bättre på en viss grej i praktiken, samt bryta negativa föreställningar som du har om dig själv eller om dina förmågor. När du gör detta så stärker du också så småningom ditt förtroende för dig själv – med andra ord: ditt självförtroende.

Vill du också få ett bättre självförtroende?

Kolla in våra kurser nedan.

Kurser för dig som vill få ett bättre självförtroende

Självkänsla och självförtroende

Den här onlinekursen lär dig fundamentala verktyg och tekniker för att stärka din självkänsla och ditt självförtroende.

Onlinekurs i egen takt - från 2.990 kr

Onlinekurs - från 2.990 kr

LÄS MER

Maxa din Sociala Kompetens

Kursen för dig som verkligen vill uppgradera ditt sociala självförtroende. För dig som vill bli tryggare, modigare och träna upp din sociala förmåga i praktiken.

2 dagar kurs och coaching - från 19.900 kr

Kurs & Coaching - från 19.900 kr

LÄS MER