Vi skapar innovativa digitala och fysiska kurser och program utifrån metoder som vilar på vetenskap för att främja mentalt välmående och personlig utveckling. Våra kurser har tagits av 1000-tals personer alltifrån Haparanda i norr till Trelleborg i söder.

Vår vision är ett samhälle där alla människor får möjligheten att lära sig hälsofrämjande och förebyggande mentala färdigheter. Vi ser detta lika självklart som att lära sig matematik eller geografi i skolan.

Vår mission är att bidra med lösningar som ger människor möjlighet att stärka den egna mentala och sociala tillvaron.


 

Kurser och program inom personlig utveckling

Vi kombinerar det mentala med det sociala

Mentala verktyg och metoder

Med tekniker och metoder hämtat från bl.a. KBT och mental träning förändrar vi tankegångar och begränsande föreställningar till nya fördelaktiga övertygelser. Allt vi gör utgår från att bygga upp en stabil grund av högre självkänsla och att stärka självförtroendet.

– Mental träning

– KBT

– Förändringspsykologi

Social Träning

Genom att förstå beteenden blir det lättare att ändra dem. Genom att öka den sociala förmågan på ett naturligt sätt kan du förbättra dina relationer och din sociala tillvaro. Vi hjälper dig att förstå dig själv och andra människor. Välkommen till en ny verklighet.

– Beteendevetenskap

– Social kompetens

– Kommunikation

Det här gör vi

Vi hjälper dig i din personliga utveckling

ATT ÖVERVINNA:

  • Låg självkänsla
  • Lågt självförtroende
  • Självtvivel
  • Social ångest
  • Oro

ATT UPPNÅ:

  • Högre självkänsla
  • Högre självförtroende
  • Självmedvetande
  • Social Frihet
  • Mental styrka och motståndskraft